ମନୋରଞ୍ଜନ

ଆଖି ବୁଜିଲେ ଭିକୁ ସେଠ୍

ଚାଲିଗଲେ ଭିକୁ ସେଠ୍।ଛାଡିଗଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଭୂଲା ଡାଏଲଗ୍ ଭଲ ନାଚିଲ…ଭଲକୁ ଭଲ କହିବା କଣ ଭୁଲ୍।ଏମିତି ଅନେକ ଅଭୁଲା ଡାଏଲଗ୍। ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭା ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଜି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଆଜି ହୃଦ୍ଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

Most Popular

To Top