ରାଜ୍ୟ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନରେ ସାବର ମତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ସୁରାଟରୁ ଆସିଛି ୧୨୦୦ ପ୍ରବାସୀ। ଆସିଥିବା ଏହି ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ସ୍ବତନ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୋରଧା ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ରୁ ବସ ଯୋଗେ ଯିବେ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 2 =

Most Popular

To Top