ରାଜ୍ୟ

ଜଗାର ଲୀଳା: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭହେଲା ରଥକାମ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରଥଖଳା। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତି ନୀୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତିନି ରଥ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =

Most Popular

To Top