ରାଜ୍ୟ

ଭଲ କାମ: ପି ଏମ୍ କେୟାରକୁ ନିରତାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାନ

କରୋନା ମୁକାବବିଲା ପାଇଁ ପି ଏମ୍ କେୟାରକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦରମା ୩ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୭ଶହ ୧୦ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ଓଲଟପୁର ଏସ୍ ଭି ନିରତାର କର୍ମଚାରୀ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =

Most Popular

To Top