ବିଶେଷ

ବେଦ ବିଚାର:ଦେହର ତିନି ବିଚାର

ଦେହର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ।ସେଗୁଡିକ ହେଲା – ଜାଗ୍ରତାବସ୍ଥା , ସ୍ଵପ୍ନାବସ୍ଥା ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା । ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହନ୍ତି ତାହା ଜାଗ୍ରତାବସ୍ଥା । ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡିକ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ଵପ୍ନାବସ୍ଥା । ଯେତେବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଥାଏ ତାହା ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ।

Most Popular

To Top