ଧର୍ମ

ବେଦ ବିଚାର: ଅହଂକାରରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ

ଯେବେ ନିଜକୁ ନେଇ ମନରେ ଅହଂକାର ବେଶି ହୋଇଯିବ, ଥରେ ମସାଣିଆଡେ଼ ବୁଲି ଆସ । ଯେବେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଆସିଯିବ, ତେବେ ଥରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଡେ଼ ବୁଲିଆସ । ଯେବେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅଭିମାନ ଆସିବ, ତେବେ ଥରେ ଭୂକମ୍ପ ପୀଡିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଆସ । ଯେବେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିବ, ତେବେ ଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀଟିକୁ ଦେଖିଆସ ।ତେବେ ବୁଝିପାରିବ ଦୁନିଆକୁ, ବୁଝାଇପାରିବ ମନକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ମିଳିଯିବ ଆପଣାକୁ ।

Most Popular

To Top