ଧର୍ମ

ବେଦ ବିଚାର: ଆଚରଣରେ ପ୍ରକୃତିର ପରିଚୟ

ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଅସୁର କିମ୍ବା ଦେବତା ହୁଏ । ଆକାର ସହିତ ଆଚରଣର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ପୁରାଣ ଗୁଡିକରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଆକାର ସମ୍ୱନ୍ଧରେ କିଂଭୁତକିମାକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ସେ ସବୁ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଗପ । “ଅସୁ “ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣ । ଯେ ଅନ୍ୟର ଅପକାର କରି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୁଚେଷ୍ଟା କରେ, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେନାହିଁ ଓ ସର୍ବଦା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଡିତ ଥାଏ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁର ।

Most Popular

To Top