ଧର୍ମ

ବେଦ ବିଚାର: କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ

ପୂର୍ବ କଳ୍ପପରି ଈଶ୍ୱର ପରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଦ୍ୟୁଲୋକ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ପୃଥିବୀ ଆଦି ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତର ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି !ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ କେତେ ନ୍ୟୁନ । ଏହି ଧାରଣା ଫଳବତୀ ହେଲେ ସେହି ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତରେ ଆମେ କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ । କାରଣ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମାନୁସାରେ ନ୍ୟାୟଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।ଏହି କଥା ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ମନ, କର୍ମ, ବଚନରେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କେବେହେଲେ କରି ପାରିବା ନାହିଁ ।

Most Popular

To Top