ଧର୍ମ

ବେଦ ବିଚାର: ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର

ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା, ପାଳକ ଓ ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । ପିତା ଯେପରି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମିତ୍ତ ତାହାର ବାଂଛିତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେହିପରି ସେ ଆମ୍ଭମାନକୁ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁତ୍ର ଯେପରି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଲଭ୍ୟ ।ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା ।

Most Popular

To Top