ଧର୍ମ

ବେଦ ବିଚାର: ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟର ବାଟ

ଧର୍ମ ସଂଚୟ କରିବାକୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା କିମ୍ବା ମଠ, ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଧର୍ମ ସଂଚୟ କରିବା ଅତି ସହଜ !ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ହିଁ ଧର୍ମ । ଏହି କଥା ବୁଝିଗଲେ ହେଲା !ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ । ଏକକୁ ଆରେକ ସମସ୍ତେ ସମାନ !କେହି ଛୋଟ ନୁହେଁ କି କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ । କେହି ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ କି କେହି ନୀଚ ନୁହେଁ । ତେଣୁ କାହାପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବା । ଦେବଦତ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭାଷାରେ – ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ବାଣ୍ଟି ପ୍ରେମ ଧନ କାର ସରିନାହିଁ /ଜଗତର ହୀତେ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରାଣ ମରିକରି ସିଏ ମରିନାହିଁ ।

Most Popular

To Top