ଧର୍ମ

ବେଦ ବିଚାର: ଭୟ ଅବିଧେୟ

ଚାରିତ୍ରିକ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ମାତା-ପିତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ମାତି ନଯିବା, ଭୁତପ୍ରେତ ଆଦି ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ।ବେଦ ବିରୁଦ୍ଧ ମତ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପିତ ଭୂତପ୍ରେତାଦିର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ମାନବ ନିଜର କେତେ ଯେ ଅହିତ କରେ ଏକଥା ସମସ୍ତ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲଭାବେ ଜାଣନ୍ତି । ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାଆଣୀ ଆଦି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କେବେହେଲେ ଏକୁଟିଆ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

Most Popular

To Top