ବିଶେଷ

ବେଦ ବିଚାର: ସୁର ଚ୍ଛୋଟରାୟ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ପାଞ୍ଚୋଟି – (୧)ସଂସାରର ନିର୍ମାଣ (୨)ସଂସାରର ପାଳନ (୩)ସଂସାରର ବିନାଶ (୪)ବେଦଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ (୫)ଜୀବଙ୍କ ଶୁଭ -ଅଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ ।ଜୀବଙ୍କଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସଂସାରରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ । ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପାଳନ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ।

Most Popular

To Top