ଧର୍ମ

ସୁର ଚ୍ଛୋଟରାୟଙ୍କ ବଡ଼ କଥା

ମିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ କଳା ! ଏପରି ଜଣେ ଜଣେ ମିତ୍ର ବା ବନ୍ଧୁ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ କି ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ୍ୟାଗ ଭାବନାକୁ ଆପଣେଇ ଥାଆନ୍ତି ! ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରୁଥାଏଁ ତାହା ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ! ନିଜର ତ୍ୟାଗକୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଆମପ୍ରତି ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ବିରାଟ ଭାବିଲେ ମିତ୍ରତା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ !

Most Popular

To Top